Get a fully-dressed version with premium Widgets.

Shop Now!

Workshop pre kandidátov

Pripravíme kandidátov na výkon ich funkcie

Starosta, primátor, poslanec či župan - komunalnevolby – vzdelanie
Starosta, primátor, poslanec či župan - komunalnevolby – vzdelanie

Kontinuálny workshop pre kandidátov

Odbornosť
Získate teoretický základ potrebný na výkon funkcie.
Praktickosť
Prakticky Vás pripravíme na manažment vašej funkcie.
Budúcnosť
Získané skúsenosti a vedomosti využijete v mnohých oblastiach.

Začíname
12. 5. 2022

Starosta, primátor, poslanec či župan - komunalnevolby – vzdelanie

O kontinuálnom workshope

Kontinuálny workshop pre kandidátov vo voľbách 2022 má za cieľ pripraviť účastníkov na výkon svojej budúcej funkcie. Jednotlivé workshopy sú tematicky zamerané tak, aby kontinuálne naučili kandidátov všetko, čo budú v rámci svojej pozície potrebovať ovládať teoreticky, ale aj prakticky.

Starosta, primátor, poslanec či župan - komunalnevolby – vzdelanie

Workshopy budú viesť

Peter
Horváth

Dalibor
Mikuš

Starosta, primátor, poslanec či župan - komunalnevolby - vzdelanie

Lukáš
Cíbik

Starosta, primátor, poslanec či župan - komunalnevolby – vzdelanie

Andrej
Kóňa

Bystrík
Šramel

Starosta, primátor, poslanec či župan - komunalnevolby – vzdelanie

Ján Machyniak

Starosta, primátor, poslanec či župan - komunalnevolby - vzdelanie

Meno
Priezvisko

Brandon
Black

Founder, Progression

speak-9

Floyd
Robertson

Senior Product Manager, Onfido

speak-10

Rosemary
Simmmons

CPO, Catapult

0
samostatných
častí

Workshop budú viesť odborníci z Katedry verejnej správy, Fakulty sociálnych vied, Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorí majú teoretické, ale aj praktické skúsenosti v rámci každej problematiky. Workshop je rozdelený na deväť sekcií, pričom kandidáti budú mať možnosť sa jednotlivých sekcií zúčastniť fyzicky alebo online.

max 0
Účastníkov

Prihlásení kandidáti pred začatím obdržia prístupy do online prostredia, workbook, pokyny k priebehu.

Workshop je smerovaný pre kandidátov do regionálnej ako aj lokálnej politiky. Niektoré časti budú mať kandidáti spoločné, iné budú  prebiehať samostatne. Rozvrhnutie je nastavené v harmonograme.

Každý účastník na konci vzdelávacieho procesu obdrží certifikát o absolvovaní.

Take a closer look at the highly functional full version of the template!

A pack of premium Elementor widgets

is there to build headers and footers variations and rich posts layout.
Create a profitable website in the short run!

Harmonogram Workshopu

DO 15. apríla 2022

Registrácia na Workshop (alebo do naplnenia kapacity)

12. máj 2022
17:00 – 17:45

Úvod do programu
Spoločne

19. máj 2022
17:00 – 18:30

Územná samospráva na Slovensku – včera a dnes
Regióny a samosprávy
PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.

Expert na vývojové tendencie samospráv

26. máj 2022
17:00 – 18:30

Kompetenčný rámec – čo samospráva môže a čo by mohla
Samosprávy
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Expert pre politológiu a verejnú správu

2. jún 2022
17:00 – 18:30

Tvorba legislatívy na úrovni komunálnej a regionálnej politiky
Samosprávy
doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

Expert v oblasti práva

9. jún 2022
17:00 – 18:30

Financovanie územnej samosprávy ako výzva budúcnosti
Regióny a samosprávy
Starosta, primátor, poslanec či župan - komunalnevolby - vzdelanie
PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.

Expert na financovanie samospráv

16. jún 2022
17:00 – 18:30

Projektová činnosť - PO 2021-2027 na úrovni komunálnej a regionálnej politiky
Regióny a samosprávy
Starosta, primátor, poslanec či župan - komunalnevolby - vzdelanie
Už čoskoro

Expert/ka na projektovú činnosť

25. autust 2022
17:00 – 18:30

Možnosti a limity priamej demokracie na lokálnej úrovni
Regióny a samosprávy
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Expert pre politológiu a verejnú správu

8. september 2022
17:00 – 18:30

Smart (inteligentné) samosprávy
Regióny a samosprávy
Starosta, primátor, poslanec či župan - komunalnevolby – vzdelanie
Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

Expert na smart stratégie

23. september 2022
17:00 – 18:30

Aké je to v skutočnosti alebo prečo sa stať starostom/poslancom
Regióny a samosprávy
Diskusia

moderátor diskusie doc. Horváth

Počet miest je limitovaný

Registrujte sa už teraz

Starosta, primátor, poslanec či župan - komunalnevolby – vzdelanie

Kde sa workshop bude konať

Pripravené máme fyzické priestory na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ako aj online prostredie cez MS Teams.

Starosta, primátor, poslanec či župan - komunalnevolby – vzdelanie

Bučianska 4/A
Fakulta sociálnych vied
Univerzita s. Cyrila a Metoda v Trnave
91701 Trnava

Workshop realizujú

Silver partner
brand-3
brand-4
brand-5
brand-6
brand-7
brand-8
brand-9
brand-10
brand-11
Are you interested in becoming an event sponsor?

Na konci workshopu

budú účastníci schopní:

 • identifikovať kľúčové požiadavky na to, aby sa stali starostom / primátorom / poslancom a ovládali základné zákonné náležitosti spojené s danou funkciou;
 • uvedomenie si, ako rola starostu / primátora / poslanca zapadá do iných úloh a rôznych úrovní miestnej samosprávy, vyšších územných celkov a štátnej správy;
 • manažovať kľúčové očakávania a potenciály v súvislosti s očakávaniami voličov, ako aj potreby miestneho a regionálneho rozvoja;
 • fungovanie a proces rámca integrovaného plánovania, regionálneho rozvoja a projektovej činnosti.

Identifikujte kľúčové prvky manažmentu úradu / magistrátu, zasadnutia zastupiteľstiev vrátane kódexu správania sa a riešenia výziev. My vás na toto všetko pripravíme.

Starosta, primátor, poslanec či župan - komunalnevolby – vzdelanie


  regionálnulokálnu

  Kompletný workshop

  na ktorom kandidáti získajú všetky poznatky ohľadom fungovania a manažmentu lokálnej a regionálnej samosprávy

  za jedinečnú cenu

  len

  245 €